Ochrana a nakládání s osobními údaji (GDPR)

Ochrana a nakládání s osobními údaji (GDPR)

V rámci nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/697 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES se tato skutečnost dotkla i našeho plaveckého klubu a je naší povinností vás informovat jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.
V níže uvedeném odkazu naleznete formulář v *.pdf formátu, který si pečlivě prostudujte, vytiskněte a podepište.
Podepsaný naskenovaný formulář po té prosím zašlete na naši klubovou emailovou adresu [...vosp@plavecky.club]
Originál po té co nejrychleji dodejte na prvním tréninku, kterého se zúčastníte.
[ … INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ]

KAM DÁL ?


kde plaveme
kdy plaveme
naše pravidla
sportovní lékařské prohlídky
Ochrana a nakládání s osobními údaji (GDPR)
naši plaváčci